À distance
Korte opleidingen

Basisbeginselen van witwasbestrijding

Initiatie
2 jours - 14 heures
Antwerpen

Het wettelijk kader in de strijd tegen het witwassen van geld.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

Het leren beheersen van de nieuwe verplichtingen inzake toezicht en controle.
Het identificeren van mogelijke risicogebieden en –factoren.
Het vermijden van elke eventuele bancaire aansprakelijkheid.

Concerned public

Compliance Officers en juridisch verantwoordelijken
Elke persoon belast met het ontwikkelen en toepassen van controleprocedures tegen het witwassen van geld
Junior medewerkers

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn alle wettelijke en reglementaire aspecten van de anti-witwaswetgeving te behandelen en de gevolgen ervan op het vlak van procedures te kaderen.

Program

Basisbeginselen van witwasbestrijding

Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA - accreditatienummer : 500036 A-B - 1 punt per uur. en door IAB - Toegekend erkenningsnr.: B0664/2019-05

Het beheersen van het wettelijk kader van het Belgische anti-witwasstelsel en het identificeren van de meest voorkomende witwaspraktijken
• De 4e Europese Anti-Witwasrichtlijn (AMLD4).
• De ontwikkeling van best practices: FATF, OESO, …
• Het identificeren van interpretatie- en toepassingsproblemen voor banken.
• Het vermijden van sancties: de aansprakelijkheden wegens schending van de preventieplicht, het melden van elk vermoeden van witwassen en de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheden.
• De burgerlijke, strafrechtelijke en disciplinaire immuniteit voor het te goeder trouw melden van verdachte transacties.
Case study: overzicht van tekortkomingen en zwakheden op grond van reeds gepubliceerde rechtspraak.
Case study: begeleide analyse van een traditioneel witwasschema en verdachte financiële constructies.

Het ontwikkelen en het duurzaam toepassen van een stelsel tegen het witwassen van geld
• Betrekkingen met de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI).
• Het verbeteren van de samenwerking tussen interne accountants, auditeurs, Compliance Officers, …
• De ontwikkeling van een opleidingsplan.

Het kiezen van een doeltreffend systeem om risico’s te ontdekken
• Het vastleggen van interne procedures voor toezicht en controle.
• Het creëren van een opsporings- en controlesysteem.
• De escalatieprocedure.
• Het organiseren van monitoring en toezicht.
• De onderzoeksmiddelen en –technieken.
• Het opzetten van interfaces tussen bank en overheden.

Het identificeren van te monitoren klanten en transacties
Know Your Customer (KYC).
• Profiel en typologie van verdachte klanten.
• Het identificeren van transacties die een verhoogde waakzaamheid vereisen.
• Het geval van complexe transacties.
Oefening: de controles die nodig zijn bij het openen van een rekening.
• Het melden van een vermoeden van witwassen bij verdachte transacties: te volgen stappen, sancties bij nalaten.

Nos intervenants
PIET DEVREESE
Basisbeginselen van witwasbestrijding
Ref
7191809
Pricing
1295€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Antwerpen
Coming Sessions
20 et 21 sept. 2021
20-09-2021
21-09-2021
25 et 26 nov. 2021
25-11-2021
26-11-2021
Are you interested in this training ?