Best of
Korte opleidingen

Een financiële analyse uitvoeren

Vervolmaking
2 jours - 14 heures
Antwerpen

De financiële gezondheid van een bedrijf bepalen.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

De financiële documenten van een bedrijf lezen en interpreteren. De belangrijkste concepten van de financiële analyse identificeren.

Concerned public

Alle personen die werken met financiële documenten en de basis van de financiële analyse willen verwerven.

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn een duidelijk beeld te krijgen van de door uw onderzochte onderneming, evalueert u de rendabiliteit, solvabiliteit, efficiëntie, liquiditeitt en productiviteit een grondig inzicht verkrijgen in haar financiële gezondheid en in de strategische keuzes die zij maakt.

Program

Een financiële analyse uitvoeren

Bepalen van de doelstellingen
• Positionering tussen de traditionele beheertools.

Vinden van nuttige informatie
• De informatie uit het grootboek.
• Balans en resultatenrekening: herhalen van de inhoud en structuur.
• De bijlage, een onmisbaar document.

Detecteren van de tekortkomingen van de boekhoudkundige balans

Overgaan van de boekhoudkundige balans naar de financiële balans
• De herformuleringen.
• Fictieve activa of oninbare vorderingen, lange termijn/korte termijn.

Meten van het evenwicht van de functionele balans
• Definitie van concepten van WK (werkkapitaal), BWK (behoefte aan werkkapitaal), PNK (netto kassaldo).
• Identificatie van belangrijke verhoudingen van structuur en rotatie.
Toeoepassingsoefening: berekening en interpretatie van het saldo van de functionele balans (WK, BWK en PNK) en kengetallen.

Berekenen van de intermediaire saldi (IS)
• De belangrijkste saldi en de informatie die daaruit kan worden afgeleid.

Herkennen van de belangrijkste ratio's voor de winst en rentabiliteit
Toepassingsoefening: berekening en interpretatie van GIS en kerncijfers.
Praktische oefening: methodologie van economische en financiële analyse van het bedrijf.

Een financiële analyse uitvoeren
Ref
7191802
Pricing
1395€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?