Korte opleidingen

Basisbeginselen van MiFID II

Initiatie
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Introductie van het nieuwe reglementaire kader van MiFID II.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

Beheersing van de basisprincipes van MiFID II.
Inschatten van de impact van MiFID II op de distributie, klantenrelatie, financiële markten, evenals de organisatie en het bestuur van de instellingen.

Concerned public

De leden van het management of het directiecomité van banken, beleggingsmaatschappijen, management companies of alternatieve beleggingsfondsen, Compliance Officers, juridische adviseurs, interne auditeurs…

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn om de nieuwe MiFID vereisten toe te passen bij het sluiten van contracten met de klant.

Program

Basisbeginselen van MiFID II

Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA - accreditatienummer : 500036 A-B - 1 punt per uur. en door IAB - Toegekend erkenningsnr.: B0664/2019-05

Inzicht in de context en de doelstellingen van MiFID II
• Inzicht in de nieuwe structuur van de financiële markten.
• Overzicht van de grote veranderingen door MiFID II in de praktijk van de beleggingsdiensten.
• Bewerkstelligen van toezicht door en samenwerking tussen de verschillende controleïnstanties.

Analyse van de impact van MiFID II op de distributie van financiële instrumenten en op de klantenrelatie
• Analyse van de ontwikkelingen op vlak van het productaanbod en de dienstverlening (onafhankelijk versus niet-onafhankelijk advies).
• Specifieke verplichtingen op basis van de dienstverlening (execution only, beleggingsadvies, vermogensbeheer…).
• Pre- en post transparantieverplichtingen, waaronder kostentransparantie en de rapporteringsverplichtingen ten aanzien van de cliënt.
• Analyse van de regels inzake belangenconflicten en inducements en de impact daarvan op de veschillende distributiemodellen.
• Product governance.
• Vrijwaring van activa van cliënten.

Inzicht in de impact van MiFID II op de financiële markten
• Evolutie van de structuur van de financiële markten met een focus op OTF en de herdefiniëring van Systemic Internalizers.
• Actualisering van de best execution-regels.
• Impact van de transparantieverplichtingen, waaronder post-trade transparantie en transactie rapportering, op de financiële markten.

Analyse van de impact van MiFID II op het gebied van governance en organisatie
• De verplichting tot archivering en het opnemen van gesprekken en elektronische communicatie.
• Nieuwe eisen op gebied van kennis en bekwaamheid van medewerkers.
• De rol van de effectieve leiding onder MiFID II.

Inzicht in de impact van MiFID II op de asset management en wealth management activiteiten.

Interacties tussen MiFIDII, MiFIR en andere reglementeringen, zoals PRIIPs en GDPR.

Basisbeginselen van MiFID II
Ref
7191810
Pricing
740€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?