Nouveau
Korte opleidingen

De vervolmaking in het vennootschapsrecht

Alle niveaus
2 jours - 14 heures
Antwerpen

Beheers elke stap en breid uw kennis uit.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

Beheersen van het statuut van de leidinggevende en dat van de onderneming in de groep.
Inzicht in het praktische leven van de ondernemingen door het ontwikkelen van kritisch denken.
Voorkomen en beheren van crisissituaties.

Concerned public

Medewerkers van juridische diensten, advocaten, accountants, auditors.
Iedereen die zijn praktijk van het ondernemingsrecht wil verdiepen.

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn om een overzicht te vormen van de rol van de bestuursorganen van de onderneming en inzicht krijgen in de werking van de raden van bestuur en/van de directiecomités.

Program

De vervolmaking in het vennootschapsrecht

Bepalen van de plaats van de sociale structuren binnen een groep van ondernemingen
• Het concept van de groep definiëren in het Belgisch recht.
• Bepalen van het principe van de afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van de leden van de groep.
• Rekening houden met de belangen van de groep.
• De impact van de groep in verschillende regelgevingen: terbeschikkingstelling van de werknemers, facturatie binnen de groep, deelname van de werknemers aan het kapitaal van de ondernemingen.

Statuut van de sociaal mandataris
• Het statuut van de sociaal mandataris: zelfstandige of in loondienst.
• Hoofdelijke aansprakelijkheid van de onderneming voor de sociale zekerheidsbijdragen die verschuldigd zijn door de sociaal mandatarissen.
• Het identificeren van de risico's gekoppeld aan de kwaliteit van de sociaal mandataris.

Deelnemen aan het ondernemingsleven
• Inzicht in de werking van de algemene vergadering en de raad van bestuur.
• Beheren van de onregelmatigheden van de werking van de algemene vergaderingen en/of vergaderingen van de raad van bestuur.
Praktijkoefening: opstellen van de notulen.
• Oprichten van een stuurgroep: adviesorgaan vs adviescomité.
• Specificeren van de bevoegdheden van de gevolmachtigde directeur voor het dagelijks bestuur.
Praktijkoefening: opstellen van beheersovereenkomsten.
• Specifieke activiteiten: de benoeming van de bedrijfsrevisor, de overdracht van de zetel van de onderneming, de benoeming en het ontslag van de bestuurders...

Beheren van moeilijke situaties in de onderneming
• Conflicten tussen partners: uitsluiting en ontslag.
• Impasses van de organen van de onderneming: de aanstelling van een tijdelijke beheerder.
• Financiële problemen: gerechtelijke reorganisatie, de specifieke verplichtingen van de leidinggevenden, de controle door de commerciële onderzoekskamers.
• De vrijwillige liquidatie van de ondernemingen.

De vervolmaking in het vennootschapsrecht
Ref
7191510
Pricing
1395€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?