Nouveau
Korte opleidingen

Met succes manager worden

Initiatie
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Snel operationeel zijn.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

• Een evaluatie maken van de eigen competenties om tegemoet te komen aan de eisen van een kaderfunctie.
• De belangrijkste stappen in het proces in functie treden.

Concerned public

• Pas benoemde afdelings- en serviceverantwoordelijken.
• Alle personen die managersfuncties opnemen.

Aan het einde van de opleiding zult u in staat zijn om de omvang van uw nieuwe functie in kaart te brengen en de modaliteiten van uw opdracht te kennen om zo snel mogelijk operationeel te zijn.

Program

Met succes manager worden

Op serene wijze nieuwe functies opnemen
• De uitoefeningsvoorwaarden, het strategisch belang en de verantwoordelijkheden van de kaderfunctie begrijpen en identificeren.
• Expertise en management met elkaar in overeenstemming brengen.
• Praktische oefening: zelfkennis en het profiel kennen van de medewerkers binnen uw team.
• Managementstijl aanpassen aan het team.
• Doelstellingen vertalen, boordtabellen.

Lukken als manager aan het hoofd van het team
• Intern en externe mensen, bronnen en hulpmiddelen identificeren.
• De aanwezige machtsverhoudingen herkennen.
Case study: definitie van de aanwezige knowhow, competenties en geschiedenis.

Snel opbouwen van een eigen identiteit als manager
• De legitimiteit als manager ontwikkelen en verankeren.
• Aanpassen van de communicatiestijl in functie van de medewerker.
Rollenspel: simulatie van een eerste kennismakingsvergadering, zichzelf presenteren en verwachtingen verwoorden.

Een werkstructuur uitwerken met het team
• Leiding geven aan een ervaren team: te vermijden valkuilen.
• Omkaderen van een team van ex-collega’s: de onmisbare voorwaarden om autoriteit te verwerven.
Rollenspel: uitwerking van een opvolgingssysteem voor het eigen team (121, vergaderstructuur).
• Met gemak een team coachen, ook met medewerkers die ouder zijn.

De relatie met de eigen manager
• Identificatie van de impliciete verwachtingen.
• Verduidelijken van de spelregels.
• Rapportering opstellen en presenteren.

Met succes manager worden
Ref
7190420
Pricing
1315€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?