Korte opleidingen

Schadeverzekeringen

Initiatie
2 jours - 14 heures
Antwerpen

Basisprincipes van brand-, auto- en ondernemingsverzekeringen en de diverse risico’s.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

Basisprincipes en concepten van de schadeverzekering begrijpen en toepassen. Begrippen zoals verantwoordelijkheid en de verschillende waarborgen erkennen. Brandverzekeringen, diverse risico’s en ondernemingsverzekeringen beheersen.

Concerned public

Deze opleiding richt zich tot iedereen (werknemers van verzekeringsmaatschappijen of tussenpersonen) die zich de basisbeginselen van de schadeverzekering eigen wil maken.

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn om de sleutelprincipes te beheersen van de auto- en brankverzekering.

Program

Schadeverzekeringen

Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA - accreditatienummer : 500036 A-B - 1 punt per uur. en door IAB - Toegekend erkenningsnr.: B0664/2019-05

Wet der verzekeringen
• Juridische grondslagen en herhaling van de basisprincipes.
• Gemeenschappelijke bepalingen.
• Overzicht van de verplichte verzekeringen.

De burgerlijke aansprakelijkheid en BA privé
• Onderscheid tussen de strafrechtelijke en burgerrechtelijke aansprakelijkheid.
• Begrijpen van de verschillende soorten van contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid, de aansprakelijksheidsverzekeringen, de persoonsverzekeringen, de schadeverzekeringen en de verzekering in privéleven.

BA Auto en de verzekering voertuigschade
• Basisprincipes van de BA auto.
• Het begrijpen van de verzekeringsprincipes inzake het vergoeden van schade, voertuigschade, rechtsbijstand, inzittenden en individuele ongevallen.

Brandverzekeringen
• Herhaling van het principe van verzekerbaar belang en de verschillende verantwoordelijkheden.
• Basiswaarborgen en de aanvullende facultatieve waarborgen.
Toepassing: hoe de waarde van de verzekerde goederen bepalen?

Diverse risico’s
• Huispersoneel, rechtsbijstand en bijstandsverzekering.
• Lichamelijke ongevallen en alle risico’s.

Verzekering voor de onderneming
• Brandverzekering speciale risico’s, arbeidsongevallenverzekering, exploitatierisico’s, transportkredietverzekering, machinebereuk, bouwrisico’s (alle risico’, verborgen gebreken, derdenaansprakelijkheid, …).
• BA onderneming.

Schadeverzekeringen
Ref
7191807
Pricing
1295€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?