Korte opleidingen

Ondernemingen: snel en goed antwoorden op een offerteaanvraag

Initiatie
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Alle sleutelelementen om een overheidsopdracht binnen te halen.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

  • Doeltreffend de vraag van de aanbestedende instantie ontcijferen.
  • De voorbereiding van de kandidatuur optimaliseren door ht identificeren van de kernelementen die men niet uit het oog mag verliezen.


Concerned public

Iedereen die belast is met het beantwoorden vaan een vraag naar offertes.

Iedereen die een rol speelt in het beheer van overheidsopdrachten op administratief of financieel vlak.

Aan het einde van de opleiding heeft u alle sleutels in handen om een overheidsopdracht binnen te halen.

Program

Ondernemingen: snel en goed antwoorden op een offerteaanvraag

Het nieuwe toepasselijke regelgevende kader ontcijferen
• De omzetting van de richtlijnen van 2014 in nationaal recht: wat verandert er ten opzichte van de huidige regelgeving.
• De specifieke elementen van elke aanbestedingsprocedure beheersen.
• Veranderingen aangebracht in de inhoud van het bestek analyseren: valkuilen die men moet vermijden.
Kennistest: Meerkeuzetoets over de nieuwe elementen aangebracht door de nieuwe wet en zijn Koninklijk Besluit.

Uw antwoord op overheidsopdrachten optimaliseren
• Identificeren van de bronnen om goed geïnformeerd te blijven.
• De behoeften van de aanbestedende instantie analyseren.
• De mogelijkheid om bijkomende informatie te vragen.
• De drempels en bedragen van de overheidsopdrachten afbakenen

Een regelmatige en aantrekkelijke offerte uitwerken
• De te nemen voorzorgsmaatregelen in de opstelling van de offerte: onregelmatige offertes vermijden.
• De eventuele mogelijkheid om alternatieven voor te stellen.
• Uw offerte voorbereiden in overeenstemming met de formaliteiten: attesten, economische en financiële capaciteit, referenties...
• Een intern proces voorzien voor de controle van uw voorstel vóór de indiening.

Uw rechten verdedigen in geval van niet-toekenning van de overheidsopdracht
• De oorzaken van de afwijzing bepalen: de op te vragen documenten.
• De betwistbare punten identificeren: de wettelijkheid van de procedure of de vergelijkende analyse van de offertes.
• Beroep instellen bij de Raad van State en de gevolgen daarvan op de aanbestedingsprocedure.
• Beroep instellen bij de burgerlijke rechtbanken.
Case study: de te volgen strategie bij een beroepsinstelling.

Ondernemingen: snel en goed antwoorden op een offerteaanvraag
Ref
7191612
Pricing
730€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?