À distance
Korte opleidingen

Overheidsopdrachten van openbare werken

Initiatie
2 jours - 14 heures
Antwerpen

Bepalen van het algemeen kader van overheidsopdrachten voor werken.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

Identificeren van de juridische en operationele bijzonderheden van de opdrachten van werken.

De stappen beheren van de plaatsing tot de uitvoering en langs de geschillen inzake gunning en uitvoering van de opdrachten.

Concerned public

Elke persoon die onlangs werd benoemd en/of verantwoordelijk is van de plaatsing en/of gunning voor overheidsopdrachten voor werken.

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn om het antwoord te kunnen geven op enkele van de meest gestelde vragen die doorgaans rijzen bij het organiseren, inschrijven of uitvoeren van een overheidsopdracht voor werken.

Program

Overheidsopdrachten van openbare werken

Onderzoeken van het regelgevend kader voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken
• Kiezen van de juiste plaatsingsprocedure en de daarbij horende modaliteiten en dit in functie van de concrete behoeften: de openbare en de niet-openbare procedure, de nieuwe onderhandelingsprocedures, de concurrentiegerichte dialoog, het innovatiepartnerschap, de promotieopdrachten voor werken...
• Erkenning van aannemers van werken.
• Analyseren van de bijzonderheden van het bestek voor 'werken': redactie van gevoelige clausules.
• De kwalitatieve selectie: criteria waaraan moet worden voldaan en de gevolgen in het geval van ontbrekende documenten.
• Modaliteiten van de opdracht: varianten, opties, partijen...
• Verificatie en controle van de prijzen en de regelmatigheid van een offerte: het geval van de abnormale prijzen.
• Indiening en opening van de inschrijvingen.
• Beter motiveren van de gunningsbeslissing.
• Rechtsbescherming: de inhoud en vernieuwingen van de wet van 17 juni 2016.
• Informeren van de kandidaten en inschrijvers.
• Uitvoering van de opdrachten (aanvang van de werken, betalingen, voorgang, de oplevering…).

Analyseren van uitvoeringsbepalingen voor opdrachten voor werken
• Het toepassingsgebied, de vrijstellingen en de oneerlijke bedingen.
• Beheren van de financiële aspecten van de uitvoering.
• Wijzigen van een opdracht: de sleutels tot succes.
• Omgaan met de lopende incidenten: stopzetting van de werken, dwangmaatregelen.
• Identificeren van de actiemiddelen van de aanbestedende overheid.
• Het einde van de opdracht doen slagen: beëindiging zonder schuld, opleveringen en waarborg.
Toepassing: analyse van de omstandigheden die de uitvoering van de opdracht wijzigen.

Overheidsopdrachten van openbare werken
Ref
7191609
Pricing
1280€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Antwerpen
Coming Sessions
04 et 05 oct. 2021
04-10-2021
05-10-2021
02 et 03 déc. 2021
02-12-2021
03-12-2021
Are you interested in this training ?