Korte opleidingen

Stedenbouwrecht voor niet-specialisten

Initiatie
2 jours - 14 heures
Antwerpen

Twee dagen om het regelgevend kader over stedenbouw te begrijpen.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises

Objectifs

Een overzicht geven van en een inzicht geven in de Vlaamse regelgeving over de nieuwe omgevingsvergunning specifiek voor stedenbouwkundige handelingen en het verkavelen van gronden, met inbegrip van de meest recente evoluties en ontwikkelingen. Ook de laatste wijzigingen door de Codextrein komen aan bod.

Pour qui ?

Iedereen die in contact komt met ruimtelijke ordening. Juridische functies en advocaten, milieuverantwoordelijken, veiligheidsverantwoordelijken en leidinggevenden.

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn de verschillende gewestplanvoorschriften en RUP-voorschriften van elkaar te onderscheiden en de mogelijkheden binnen de verschillende voorschriften begrijpen.

Programme

Stedenbouwrecht voor niet-specialisten

Ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplanning beschrijven
• Bakens in structuurplannen en de modernisering ervan door de nieuwe beleidsplannen.
• Concretiseren in uitvoeringsplannen.

Stedenbouwkundige en bestemmingsvoorschriften in kaart brengen – algemene deel
• Regeling RUP bespreken.
• Subsidiariteit, rechtszekerheid en zorgvuldigheid definiëren.
• Belang van een goed doordachte opmaakprocedure.

Stedenbouwkundige en bestemmingsvoorschriften omschrijven – bijzonder deel
• Inzicht geven in de belangrijke voorschriften van de actuele plannen.
Voorbeelden: woongebieden, industriegebieden, bedrijvenzone.

Vergunnings- en meldingsplicht karakteriseren
• Actuele regels inzake vergunnings- en meldingsplichtige handelingen.
• Vrijstellingenregeling.

Vergunningsprocedure bepalen
• Decretaal geregelde vergunnings- en beroepsprocedure.
Praktijkoefening: de toepassingsgebieden van de vergunningen.

Inhoudelijke toetsingscriteria van vergunningsaanvraag weergeven
• Goede ruimtelijke ordening en de nieuwe principes inzake het zuinig ruimtegebruik en het ruimtelijk rendement.
• Inhoudelijke aandachtspunten.

Afwijkingsmogelijkheden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening aanduiden
• Verkrijgen van ‘zonevreemde’ vergunningen.

Stedenbouwrecht voor niet-specialisten
Ref
7191704
Tarif
1280€ HT

Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

Cette formation vous intéresse ?