Korte opleidingen

Juridisch assistent-e

Initiatie
2 jours - 14 heures
Antwerpen

Het zich eigen maken van de kernopdrachten.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

• De opvolging van juridische dossiers in vertrouwen aandurven.
• Doen schitteren van het begrip en de woordenschat van de juridisch assistent-e.

Concerned public

• Elke persoon die evolueert naar een post van juridisch assistent-e.

Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn om een assistent-e te zijn die ingelicht is omtrent het courante beheer van juridische dossiers en zal u in vertrouwen gebruik durven maken van de operationele hulpmiddelen.

Program

Juridisch assistent-e

De schrik wegnemen voor het gebruik van juridische termen
• De dagelijkse woordenschat van de juridisch assistent-e begrijpen.
• De rechtsbronnen en de wijzen van oplossing van geschillen herkennen.
• Het gerechtelijk organigram en de verschillende takken van het Belgische recht beheersen.
Ervaringen delen: inzoomen op de bemiddeling in burgerlijke en handelsmateries.

Een efficiënte steun zijn in de juridische opvolging van de vennootschappen
• De formaliteiten eigen aan de oprichting van vennootschappen identificeren.
Toepassingoefeningen: de organen van een vennootschap en de werking ervan definiëren.
• Wegnemen van de stress bij het opstellen van oproepingen, dagordes, processen-verbaal en beraadslagingen van de Algemene Vergadering.
• Een aangifte van schuldvordering bij een faillissement opstellen en de belangen begrijpen.

Ontleden van de handelsovereenkomsten
• De bestanddelen van de overeenkomst identificeren en de bewijzen in handelszaken veilig stellen.
Toepassingoefeningen: overeenkomsten beheren en de essentiële bedingen opmerken.
• De opvolging van overeenkomsten verbeteren.
Praktische oefening: hoe wettelijk een einde stellen aan een overeenkomst?

Organiseren van de opvolging van geschillen en de hulpmiddelen hiervoor optimaliseren
• De uitvoering van contractuele verbintenissen bekomen.
• De relaties met de verschillende tussenkomende partijen bevorderen: advocaten, gerechtsdeurwaarders, griffiers bij rechtbanken,….
• Nationale en Europese hulpmiddelen : de procedure van invordering van schuldvorderingen integreren.
• De vereisten verbonden aan betwiste dossiers en de te respecteren gerechtelijke en buitengerechtelijke termijnen vaststellen.
• Het overzicht voor de opvolging van de dossiers opstellen.
• De juridische agenda’s en de planning bijhouden.

Juridisch assistent-e
Ref
7190517
Pricing
1315€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?