Korte opleidingen

Basisbeginselen van Solvency II

Initiatie
1 jour - 7 heures
Antwerpen

Zich voorbereiden op de uitdagingen van de richtlijn en de operationele gevolgen.

Objectives
Concerned public
Compétences acquises

Objectives

Het uiteenzetten van de Solvency II-richtlijn en de impact ervan op Europees niveau en op de organisatie.
De structuur van een Solvency II-project analyseren met daarbij een identificatie van de interacties tussen de pijlers 1, 2 en 3.
Bewustmaking van IT-uitdagingen.

Concerned public

Iedereen die actief is in de verzekeringssector of de financiële sector en die vertrouwd wil raken met de beginselen van de Solvency II-richtlijn.
Aan het einde van de opleiding zal u in staat zijn de belangrijkste beginselen van Solvency II te begrijpen en hun invloed op verzekeringsproducten.

Program

Basisbeginselen van Solvency II

Opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA - accreditatienummer : 500036 A-B - 1 punt per uur. en door IAB - Toegekend erkenningsnr.: B0664/2019-05

De Solvency II context
• Trends in de Europese verzekeringsmarkt.
• De essentie van de hervorming.
• De agenda en de reikwijdte van de hervorming.

Het risicobeheer onder Solvency II begrijpen
• De financiële risico's: marktrisico en kredietrisico.
• De verzekeringsrisico's.
• De operationele risico's.

Anticiperen op de belangrijkste organisatorische gevolgen
• Impact op de organisatie (bv. governance proces).
• Impact op de business (bv. producten).

Pijler 1: de standaardformule onderscheiden van het intern model
• De standaardformule.
• De uitdagingen van het intern model.
Praktische toepassing op een schadeverzekeringsportefeuille.
• Standaardformule versus interne model.

Pijler 2: de principes van deugdelijk bestuur integreren
• Bestuursysteem van het model.
• Aanpassingen aan de interne controle omgeving.
• FLAOR.
• Applicatie procedure voor het gebruik van een interne model.
• Nodige documentatie van het model.
Case study: het opzetten van een governance proces.

Pijler 3: de rapportageregelgeving toepassen
• De uitdagingen van de kwantitatieve en kwalitatieve rapportering.

Basisbeginselen van Solvency II
Ref
7191808
Pricing
740€ HT

Coming Sessions

The choice of session will be asked when you register.

Are you interested in this training ?