Seminars

Uitdagingen en kansen van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen

,
40
Jours
10
Heures
58
Minutes
36
Secondes

Wat zijn de gevolgen van het nieuwe Wetboek voor uw organisatie? Welke aanpassingen zijn nodig, nuttig en mogelijk?

 • Wat betekent het nieuwe WVV voor uw organisatie? Moet u bepaalde wijzigingen doorvoeren?
 • Zijn er opportuniteiten waarvan u gebruik kan maken?
 • Onze 10 specialisten vertellen u welke regels verstrengen of versoepelen en waar u moet op letten

Het nieuwe WVV is de belangrijkste hervorming die ons vennootschaps- en verenigingsrecht tot nog toe heeft gekend. Flexibilisering en vereenvoudiging zijn sleutelbegrippen.
U wordt ingeleid in de krachtlijnen van de hervorming. Daarna worden de volgende thema’s uitgediept: 

 • Corporate governance in de NV 
 • Meervoudig stemrecht: wat zijn de nieuwe uitdagingen en hoe bereidt u zich daarop voor?
 • Effecten in de NV: uitgifte, overdracht, inkoop en wijziging van de eraan verbonden rechten
 • De nieuwe Besloten Venootschap (BV/SRL): verandert alles? 
 • Wat zijn de veranderingen in de fusie- en overnamepraktijk, en voor herstructureringen, omzettingen, ontbindingen?

Het seminarie wordt besloten met een paneldiscussies, waar het accent zal liggen op praktische aspecten: op dat ogenblik kan u uw vragen stellen en interactief deelnemen aan de discussie.

 • IFE is als opleidingsverstrekker geaccrediteerd door de FSMA - accreditatienummer: 500036 A-B – 6,5 studiepunten per dag
 • Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ – IJE) : geldt voor 7 punten.
 • Deze opleiding is erkend door het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten (IAB-IBR): B0487/2016-05
 • Bedrijfsrevisoren bewaren het aanwezigheidscertificaat en kunnen hun opleidingsuren registreren via het elektronisch loket van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR)
 • Accreditatie door het Instituut van Actuarissen in België (IA-BE): Gelieve ons hieromtrent te contacteren
 • Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF): deze vormingsactiviteit komt in aanmerking voor 7 u permanente vorming. (Het erkenningsnummer is 90991) 
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB): Gelieve ons hieromtrent te contacteren
 • Nationale Kamer van notarissen (NKN): geldt voor 6,5 uren opleiding (erkend onder het nummer 18/29063)

PDF programme conférence IFELU Download het programma van deze conferentie en ontdek onze sprekers

Nos intervenants
Annelies De Wilde
Senior Research Associate
GUBERNA (Instituut voor Bestuurders)
Bernard Thuysbaert
Managing Partner
DEMINOR
Carl Clottens
Counsel
Eubelius
David Roelens
Partner
LAGA
Dirk Van Gerven
Partner
NAUTADUTILH
Erik De Bie
Notaris - Gastdocent rechtspersonenrecht
KUL
Kristof Maresceau
Senior associate - Docent
LAGA - UGENT
Marieke Wyckaert
Marieke Wyckaert
Partner - Hoogleraar
EUBELIUS - JAN RONSE INSTITUUT VOOR VENNOOTSCHAPS-ENFINANCIEEL RECHT KU LEUVEN
Robbie Tas
Partner - Docent
INTUI - MANAMA VENNOOTSCHAPSRECHT KU LEUVEN
Robby Houben
Counsel - Hoofddocent
BAKER McKENZIE - UANTWERPEN
Objectifs
Pour qui ?

Objectifs

 • Het WVV is een revolutie in het recht van de organisatie van ondernemingen. Onze specialisten vertellen u:
  • Welke regels verstrengen
  • Welke regels versoepelen
  • Waar u moet op letten.
 • Het hele scala van het organisatierecht komt aan bod in de hervorming. Wij selecteerden voor u, na een algemene inleiding, het bestuur in de NV, de revolutie van het eenvoudig stemrecht, de uitgifte van effecten en de herstructureringen in de brede zin van het woord.
 • Integreer de nieuwe kenmerken van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
 • Identificeer prangende uitdagingen voor uw organisatie op het vlak van vennootschapsrecht, bestuur, effecten, stemrechten, bedrijfsomvorming, belangenconflicten...en ga er efficiënter mee om. 

Pour qui ?

 • Voorzitters, CEO’s, topmanagers
 • Algemeen directeurs, Bedrijfsleiders
 • Managers en aandeelhouders
 • Leden van het Uitvoerend Comité
 • Juridische, financiële en administratieve directeuren
 • Financiële controleurs, risicobeheerders
 • Bedrijfsrevisoren, accountants
 • Bedrijfsjuristen
 • Gespecialiseerde advocaten en consultants
 • Notarissen en gerechtsdeurwaarders

Programme

DINSDAG 21 MEI 2019

Voorzitter:

Marieke Wyckaert
Partner
Eubelius
Hoogleraar 
Jan Ronse Instituut voor vennootschaps-en financieel recht KU Leuven

 

De krachtlijnen van het VWW:

 • Overzicht van de krachtlijnen van het WVV 
  • Definities
  • Summa divisio’s 
  • Belangrijkste drijfveren voor het nieuwe Wetboek
 • Wat zijn de gevolgen voor uw vennootschap of vereniging? Welke voordelen, nadelen, risico's en kansen biedt het WVV?
 • Welke rechtsvormen verdwijnen en hoe dienen de betrokken vennootschappen zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving? 
 • Welke keuzes zal een nieuwe of bestaande vennootschap moeten maken onder het overgangsrecht? Hoe veel tijd krijgt zij daarvoor?
 • Wordt het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht nu écht aantrekkelijker? 

Carl Clottens
Counsel
Eubelius
Gastdocent
ManaMa vennootschapsrecht - KU Leuven

 

 

Corporate governance in de NV

 • Welke zijn de voornaamste wijzigingen en welke impact hebben de wijzigingen op het bestuur van de NV? 
 • Welke zijn de nieuwe mogelijkheden wat betreft ontslagvergoedingen en opzeggingstermijnen bij ontslag van bestuurders?
 • Een keuze tussen drie stelsels: monistisch bestuur (raad van bestuur), duaal bestuur (directieraad en raad van toezicht) of enige bestuurder (i.e. de opvolger van de Comm.VA); impact van de afschaffing van het directiecomité
 • De eenhoofdige NV en de vereenvoudiging van de holdingstructuur
 • Op welke wijze worden de belangenconflicten voortaan geregeld?
 • Welke vernieuwingen zijn er vanuit het perspectief van de aandeelhouder?
 • Wat is de nieuwe regeling inzake de aansprakelijkheid van bestuurders, in het bijzonder de wettelijke beperking van aansprakelijkheid tot een in de wet bepaald bedrag, en wat is de impact op de bestaande praktijk? 

Robby Houben 
Counsel
BAKER McKENZIE
Hoofddocent 
UANTWERPEN

 

 

Meervoudig stemrecht: wat zijn de nieuwe uitdagingen en hoe bereidt u zich daarop voor?

 • Overzicht van de wijzigingen i.v.m. het stemrecht en de mogelijkheden tot invoering van een meervoudig stemrecht
 • Niet-genoteerde NV en BV: wat zijn de mogelijkheden en voorwaarden voor de uitgifte van aandelen met meervoudig stemrecht?
 • Genoteerde vennootschappen : wat zijn de modaliteiten rond invoering en behoud van het facultatief dubbel loyauteitsstemrecht ?
 • Wat gebeurt er met aandelen met meervoudig stemrecht wanneer een vennootschap naar de beurs trekt? 
 • Welke toekomst voor aandelen zonder stemrecht en winstbewijzen?
 • Evaluatie en enkele strategische overwegingen

Robbie Tas
Partner
INTUI
Docent
MANAMA VENNOOTSCHAPSRECHT KU LEUVEN

 

 

Effecten in de NV: uitgifte, overdracht, inkoop en wijziging van de eraan verbonden rechten

 • Wat zijn de nieuwe regels rond de uitgifte van aandelen en andere effecten?
 • In welke mate kan de overdracht van NV-effecten in het WVV worden beperkt en op welke wijze kan men eventuele contractuele afspraken hieromtrent afdwingen?
 • Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de regels rond de obligatielening?
 • Hoe worden effectenhouders in het nieuwe vennootschapsrecht beschermd en wat is de impact hiervan op de emittent?
 • Hoe zien de nieuwe regels voor de inkoop van eigen aandelen eruit?
 • Wat zijn de belangrijkste wijzigingen op het vlak van de organisatie van de algemene vergadering van aandeelhouders?

Kristof Maresceau
Senior associate
LAGA
Docent
UGENT

 

 

De nieuwe Besloten Venootschap (BV/SRL): verandert alles? 

 • Wat zijn de gevolgen van de afschaffing van het kapitaal voor aandeelhouders, bestuurders en derden?  
 • De nieuwe regels voor de uitkering van winst.
  • Nettovermogens- en liquiditeitstests: wat betekent dit in de praktijk?
  • Welke uitkeringen worden getroffen door deze dubbele test?
 • Hoe organiseer ik de intrede van nieuwe investeerders? Hoe kan ik de waarde van de inbreng van kennis en knowhow verhogen?  
 • Hoe het bestuur organiseren?
 • Uittreding van aandeelhouders: hoe hiermee om te gaan?

Dirk Van Gerven 
Partner
NAUTADUTILH

 

 

Wat zijn de veranderingen in de fusie- en overnamepraktijk, herstructureringen, omzettingen, ontbindingen?

 • Welke zijn de belangrijkste wijzigingen in de procedures?
  • Fusies en splitsingen
  • Grensoverschrijdende omzettingen
  • Ontbinding en liquidatie 
 • Wat zijn de versoepelingen rond stemafspraken, financiële steunverlening, etc.

David Roelens 
Partner
LAGA

 

 

Paneldiscussie: het nieuwe vennootschapsrecht en meest recente praktijken

 • Hoe bereidt u zich voor op het nieuwe wetboek?
 • Hoe moeten de regels voor de inwerkingtreding worden begrepen? 
 • Wat zijn de positieve kanten van de hervorming? 
 • Welke aspecten van de hervorming kunnen zorgwekkend zijn?
 • Welke keuzes maakt u best met betrekking tot aanvullende bepalingen?
 • Met welke aandachtspunten houdt u best rekening bij de relaties tussen de verschillende besluitvormingsorganen?
 • Wat is het standpunt van de schuldeisers? 

Discussieleider:  Marieke Wyckaert

 

Panel :

Erik De Bie 
Notaris
Gastdocent rechtspersonenrecht
KUL

Annelies De Wilde
Senior Research Associate
GUBERNA (Instituut voor Bestuurders)

Bernard Thuysbaert 
Managing Partner 
DEMINOR

Nouveau
Uitdagingen en kansen van het nieuwe Wetboek Vennootschappen en Verenigingen
241134
Tarif
Vous avez dépassé le nombre de jours proposés pour cette formation.
Votre tarif : 0€ HT
Si vous bénéficiez d'un code promo, veuillez l'indiquer à l'étape suivante.
Vous n'êtes pas disponible ?

Suivez toute l'actualité de nos conférences dans ce domaine

Une question ?
+32 (0)2 533 10 20
Nous contacter